Futbolda Dar Alan Oyunlarının Sürate Etkileri

Konu: Hazırlık döneminde 5 haftalık dar alan oyunlarının sürat devamlılığa ve performansa olan etkileri.
Dar alan oyunları kullanarak, süratte devamlılığın nasıl geliştirilebileceği üzerine denemeler yapılmış. Bu çalışma ise 5 haftalık dar alan oyunlarının süratte devamlılık üstünde nasıl bir etkisi olduğunu gösteriyor.
Not: Süratte devamlılık kavramını atılan sprintlerin tekrarlanması yeteneği olarak kullandık. Maksimal hızda devam edebilme gücü olarak değil.

Metod: Çalışma amatör 24 futbolcu üzerinde yapılmış. 5 haftalık programdan önce sürat devamlılık testi, esneklik testi (sit and reach), iki farklı sıçrama testi ( squat and counter movement) yapılmış. Aynı testler 5 haftalık dar alan oyunlarından sonra tekrar edilmiş.

Sonuç: Test sonuçları beklendiği üzere sürat devamlılığını bir miktar arttırmış. Maksimal süratlerde ortalama %2,5, total zamanda ise %3 ortalama bir artış var. Sıçrama testlerinde bir artış görülmemiş. Esneklikte yine bir miktar artış söz konusu.
Sürat devamlılık testindeki artış beklenilen seviyenin çok altında. İlk testler formsuz sporculara yapılmıştı ve 5 haftalık antrenman ile yükselmesi zaten bekleniyordu.

Basitçe dar alan oyunları 5 hafta performans arttıran diğer yöntemleri kullanmadan yani, kuvvet, sürat, dayanıklılık koşuları yapmadan olsa bile performansı arttırıyor. Süratte devamlılık açısından gelinen noktanın yeterli olmadığı çok açık.

KAYNAK: A.Rodriguez, Effect 5-weeks pre-season training with small-sided game in RSA according to physical fitness, The Journal of sports medicine and physical fitness , 2016